Updates Corona-Krise

Hier findet ihr immer die neuesten Updates zur aktuellen Lage:

Corona-Update

Rechtshilfe- und Sozialfonds

HYDRA unterhält einen Rechtshilfe- und Sozialfonds, der sich aus Spenden und Bußgeldern zusammensetzt.

 

An den Rechtshilfefonds kann jede Frau einen Antrag stellen, die vor oder in einem Prozess steht, der sich mit Prostitution befasst. Aus dem Sozialfonds können Sexarbeiter_innen Unterstützung in finanziellen Notsituationen beantragen. Weitere Infos hier.

Was tun bei einer Razzia?

Um das notwendige Wissen hinsichtlich Rechte und Pflichten im Umgang mit Polizei, Steuerfahndung und Zoll bei der Durchführung entsprechender Kontrollen zu vermitteln, haben wir ein Poster erstellt. Es soll, aufgehangen in Bordellen, die dort Arbeitenden informieren, stärken und unterstützen.
Zum Anschauen...

За информационното предложение

Ние от Хидра се борим отдавна против взетите мерките в този закон, целящи строг контрол, аргументираме и ги отхвърляме политически.


Закона за защита на проституиращите (ProstSchG) ще донесе много промени в условията и начина на живот и на работа на работещите в сексуалната сфера. Това води до една голяма несигурност. Затова за нас е много важно да ви информираме за предстоящите промени.
Тази страница представлява само едно обобщение на най-важните нови правила. Тук се позоваваме към текста на закона и на свързаното с него основание.
 

До сега все още не е ясно, как закона ще бъде приложен. Например, все още не се знае, къде ще се прави регистрацията. Закона важи за цяла Германия, но всяка Федерална република може да го приложи различно.   

Има ли нови конкретни информации, тези ще бъдат предадени и публикувани.   
С удоволствие могат по нататъшни въпроси да бъдат поставени при нас и по телефона.
Консултациите при Хидра са принципно безплатни и анонимни.
 

Становище на информацията: декември 2016

 

↑ back to top

Какво съдържа закона за защита на проституиращите (ProstSchG)? И какво означава това за сексуалните работници?

  1. Всеки, който работи в сексуалната сфера, независимо от това дали на улицата, в бордел, у дома или като (escort) придружител, трябва при всички случаи да бъде регистриран като проституиращ. Към тази сфера спадат също така еротични- или тантра масажисти и „доминантни” служители.
   Изключение правят следните: Порно, рееpshows, table-dance-представления,
   web-cam-предложения и телефонен секс. Лица над 21 години са длъжни да удължават регистрацията си всяка втора година, докато лицата под 21 години трябва да я удължават всяка година. Лицето, което в бъдеще работи без регистрация, трябва да плати глоба. Службата при която ще се прави регистрацията все още нe е определена.

  2. За регистрацията всеки е задължен да даде пълното си име, адресна регистрация, дата и място на раждане, националност, евентуално документ за разрешение за работа, града/общината (където лицето иска да работи), също така са нужни две снимки. С тази регистрация може да се работи в цялата страна, освен ако една от Федералните републики има по различни правила.

  3. При всяка регистрация е нужен личен информативен разговор, по време на който работотещите лица в сеkcуалната сфера ще бъдат информирани за техните права и задължения (както например за здравната застраховка, предложения за консултация и за помощ и както и задълженията, свързани с данъчните документи) Властта трябва да сътрудничи при една специална нужда от консултация и в случай на едно голямо затруднение е длъжна да предприеме нужните мерки.

  4. Допълнително към личния разговор при регистрацията всички работници в сексуалната сфера са длъжни да се консултират по здравни теми като заразителни ифекции, забременяване и употреба на наркотици. Здравната консултация трабва да бъде провеждана вяка година (при лица под 21 години всеки шести месец). При разговора ще бъде издадена една бележка, която трябва да бъде показана при регистрацията като работeщ в сексуалната сфера и да бъде носена винаги по време на работа.

  5. Щом всички условия за регистрацията са налице в срок от пет дни се издава регистрационната карта (лична карта за проституиращи, "Prostituiertenausweis")
   Тя съдържа: име или псевдоним, една снимка, дата на раждане, място на раждане, националност, посочените места за работа, дата на валидност, (една или две години) и място на издаване. След получаването на този документ работата е разрешена.Регистрационната карта като работник в сексуалната сфера ("Prostituiertenausweis") трябва да бъде носена винаги по време на работа. Тя важи като доказателство при проверки от учрежденията, които са отговорни за това,както и при проверка от страна на собствениците на конкретното работно място.

  6. Регистрачията не получава лицето, което: не предоставя нужните документи като например бележката за здравен преглед или не дава цялостна информация; e под 18 години, e бременно и шест седмици преди раждане, е под 21 години и е „принудено да проституира” или до голяма степен „се намира в голяма зависимост от други“ в неговата работа. За последните две точки важи следното: трябва да бъдат доставени доказателства - едно обикновено предположение не е достатъчно! 

  ↑ back to top

  Нови правила за собствениците на клубове и бордели

  1. Когато едно лице иска да прави търговия с проституция трябва да заяви един документ за разрешение при съответните служби. В това число се броят публични домове, салони за масаж, еsсоrt-агенции, студиа, апартаменти и партита.Проституиращите, които работят сами в личните си жилища не за длъжни да имат такова разрешение.

  2. За получаването на това разрешително трябва да се напише и предаде една оперативна концепция. Освен това, надеждността на собствениците на клубове и бордели ще се проверява от компетентните органи.

  3. В допълнение, ще има някои структурни изисквания в сградата (например, отделни   тоалетни, стаи за отдих, системи за обаждания в спешен случай). Това ще бъде трудно в случай на жилищни домове ползвани с тази цел.

  4. В бъдеще, на проституиращите не е позволено да преспиват в работните помещения. Публичните домове и фючърсни апартаменти трябва да имат отделна спалня и отделни стаи за работа.

  5. Някои видове операционни концепции няма да бъдат допуснати, като например Flat-Rate-Bordelle и Gang-Bang-Partys, защото според закона противоречат на сексуалното самоопределение и подпомагат експлоатацията. 

  6. На всички собственици е забранено да дават работа на жени без регистрация (ID за проституиращи). В противен случай те губят лиценз или трябва да плащат високи глоби.

  7. Собствениците трябва да вземат всички споразумения с проституиращите писмено и да издават разписки за всички плащания. Те трябва също така да водят подробен списък, кой кога работи, и това, което е спечелил.

  8. Собствениците са длъжни винаги да предоставят на разположение презервативи, лубриканти средства и хигиенични продукти и да се грижат на хигиената. Те трябва също така да предлагат в техните стаи консултации за предотвратяването на полово предавани инфекции, които се провеждат например от служителите на здравните органи или на упълномощени специализирани центрове.

  ↑ back to top

  Някои други правила

  1. Услуги без презерватив са строго забранени. Също така реклами за такава услуга са забранени. Ако клиентите нарушават това правило, само те ще бъдат наказани с високи глоби.

  2. Вече е изрично позволено например, полицията да влиза в помещения и дори домове за наблюдение, с искане за достъп до документи и може по всяко време да извършва проверки за самоличност. Собствениците и служителите са задължени да предоставят информация. 

  3. Данните от регистрацията се съхраняват и могат да бъдат изпратени на други органи за наблюдение, разкриване на информация и за вземане на мерки при затруднения, като например в данъчната служба и на определените работните места. Дори ако дейността се извършва под формата на самостоятелно заето лице, тогава лицето се нуждае също от данъчна регистрация!

  4. Ако регистрацията не бъде подновена, съхраняваните лични данни трябва да бъдат изтрити в срок от три месеца.

  ↑ back to top