Updates Corona-Krise

Hier findet ihr immer die neuesten Updates zur aktuellen Lage:

Corona-Update

Rechtshilfe- und Sozialfonds

HYDRA unterhält einen Rechtshilfe- und Sozialfonds, der sich aus Spenden und Bußgeldern zusammensetzt.

 

An den Rechtshilfefonds kann jede Frau einen Antrag stellen, die vor oder in einem Prozess steht, der sich mit Prostitution befasst. Aus dem Sozialfonds können Sexarbeiter_innen Unterstützung in finanziellen Notsituationen beantragen. Weitere Infos hier.

Was tun bei einer Razzia?

Um das notwendige Wissen hinsichtlich Rechte und Pflichten im Umgang mit Polizei, Steuerfahndung und Zoll bei der Durchführung entsprechender Kontrollen zu vermitteln, haben wir ein Poster erstellt. Es soll, aufgehangen in Bordellen, die dort Arbeitenden informieren, stärken und unterstützen.
Zum Anschauen...

My, współpracowniczki organizacji Hydra e.V. nie zgadzamy się z tym prawem.

 

Przez długi czas walczyłyśymy aby do niego nie dopuścić.

 

Tutaj niemiecka wersja naszego protestu z września 2015: Stellungnahme Sept. 2015

 

Nowe prawo zmieni sytuację życiową i warunki pracy osób świadczących usługi seksualne. Od dłuższego czasu panuje w branży wielki niepokój i niedoinformowanie. Dlatego też jest dla nas ważne przekazanie solidnych informacji, które zawarte są w tym tekście.

 

Można do nas również zadzwonić pod:
0049/30/611 00 23   

 

Nasze oferty są anonimowe i bezpłatne.

 

Aktualizacja: 05.12.2016 

 

↑ back to top

Co oznacza nowe prawo dla osób świadczących usługi seksualne?

Prawo obowiązywać będzie na terenie całych Niemiec.

Obowiązek posiadania NIP numeru identyfikacji podatkowej się nie zmienia!

Dla osób z Polski, nie mających stałego zameldowania na terenie Niemiec są wyznaczone dwa urzędy finansowe:

w Oranienburgu dla nazwisk od A-M i w Cottbus dla nazwisk od N-Z.

Każda osoba, która świadczy usługi seksualne, niezależnie od tego czy na ulicy, w burdelu, w prywatnym mieszkaniu, lub jako eskort w agencji towarzyskiej, musi się zerejestrować jako prostytutka. Dotyczy to również salonów masażu erotycznego, Tantry i usług Domin. Rejestrację można przeprowadzić w uprawnionym do tego urzędzie w dowolnym miejscu  na terenie Niemiec.

 

 1. Wyjątek stanowią: Porno, peepshow, występy Table Dance, usługi w internecie Webcam i seks przez telefon. Osoby powyżej 21 roku życia muszą się rejestrować co 2 lata, osoby poniżej 21 roku życia co rok. Kto będzie pracował bez rejestracji musi się liczyć z karą grzywny. Jeszcze dla Berlina nie wiadomo jaki urząd będzie odpowiedzialny za ten akt prawny.
  Do rejestracji potrzebne są: imię, nazwisko, adres zameldowania lub pocztowy c/o, data i miejsce urodzenia, narodowość lub zezwolenie na pobyt lub na pracę /obywateli polskich to nie dotyczy, Polska jest w Unii Europejskiej/ a także miejsce, w którym chce pracować, 2 zdjęcia. Z tym papierem można pracować na terenie całej Republiki Federalnej Niemiec. Niektóre federacje mogą wymagać dodatkowej rejestracji np. Bawaria.

 2. W trakcie rejestracji odbędzie się konsultacja dotycząca wiedzy o prawach i obowiązkach osób w prostytucji np. ubezpieczenie zdrowotne, porady i pomoc, podatki. Urząd jest zobowiązany do udzielania informacji w przypadku podejrzenia o pracę przymusową lub handel ludźmi i wskazanie fachowych punktów konsultacyjnych.

 3. Dodatkowa obowiązkowa porada osobista, dotyczy zdrowia. Nie jest to przymusowe badanie! Nadal można skorzystać z anonimowych i bezpłatnych usług centrów zdrowia. Tematem porady są: informacje o infekcjach przenoszonych drogą płciową, ciąża, informacje o substancjach toksycznych/ alkohol, narkotyki/. Porady te muszą być ponawiane co 6 miesięcy dla osób poniżej 21, co rok dla powyżej 21. Następnie zostanie wystawiony dokument o rejestracji i trzeba mieć go zawsze przy sobie w czasie pracy.

 4. W przeciągu 5 dni od załatwienia formalności, zostanie wystawiony dowód prostytucji tak zwany Prostituiertenausweis. Dokument ma być dla Berlina bezpłatny. Zawiera on: nazwisko lub Alias (pseudonim artystyczny), zdjęcie, datę urodzenia, miejsce urodzenia, narodowość, miejsce pracy, datę ważności /rok lub 2 lata/ i miejsce wystawienia. Od tego momentu wolno podjąć pracę. Proszę pamiętać o numerze identyfikacji podatkowej (NIP).

 5. Rejestracja nie będzie wydana osobom, które nie przedłożą żądanych dokumentów, /np. konsultacja zdrowotna/ mają poniżej 18 lat, są 6 tygodni przed rozwiązaniem, mają poniżej 21 lat i zostały zmuszone do tej pracy. Samo podejrzenie urzędnika nie wystarczy jednak aby nie wystawić dokumentu, muszą być na to niezbite fakty.

 

↑ back to top

Co oznacza nowe prawo dla właścicieli burdeli, agentur i miejsc, w których oferowane są usługi seksualne?

 1. Kto chce być właścicielem miejsc, w których oferowane są uslugi seksualne, musi złożyć podanie w urzędzie o zezwolenie na prowadzenie takiej działalności. Należą do tego: burdele, agencje towarzyskie, salony masażu erotycznego, prywatne mieszkania, studia Domin, domy na kółkach, party. Osoby pracujące samotnie w mieszkaniach, nie muszą mieć takiego zezwolenia, ale muszą się zarejestrować!

 2. Aby uzyskać zezwolenie, trzeba przedłożyć Businnesplan. Dodatkowo sprawdzana będzie wiarygodność osoby wnioskującej np. kartoteka policyjna dotycząca handlu ludźmi i pracy przymusowej.

 3. Dodatkowo wymagane będą: telefon alarmowy, oddzielne toalety dla klientów, pomieszczenia na przerwy. Dla prywatnych mieszkań będzie to trudne.

 4. W przyszłości nie wolno będzie nocować w miejscach pracy. Burdele i mieszkania "na termin", muszą mieć oddzielne pomieszczenia do pracy i do spania.

 5. Miejsca, w których odbywają sie Gang-Bank-Party /seks grupowy/ lub oferowane są usługi typu Flat-Rate /abonament, wszystko w cenie jednego/nie dostaną zezwolenia. Prawodawca uważa, że nie spełniają wymogów dobrowolnej decyzji o świadczeniu usług seksualnych i umożliwiają wykorzystanie seksualne.

 6. Wszyscy właściciele miejsc, w których świadczone będą usługi seksualne muszą sprawdzić czy dana osoba posiada rejestrację - Prostituiertenausweis. Konsekwencją zatrudnienia bez rejestracji jest utrata zezwolenia lub wysokie kary pieniężne.

 7. Właściciele muszą mieć pisemne umowy z osobą pracującą i są zobowiązane do wystawiania rachunków za wynajem pokoi lub innych świadczen. Obowiązkiem jest również prowadzenie ksią żki przychodów i rozchodów, kto kiedy pracuje i ile zarabia.

 8. Właściciele są zobowiązani do dbania o higienę, środki higieniczne muszą by dostępne, (np.kondomy, lubrikaty). Muszą umożliwić kontakt pracujących z konsultantami centrów zdrowia lub wybranych poradni, którzy informują o infekcjach i profilaktyce.

↑ back to top

Pozostałe reguły

 1. Usługi i werbowanie o usługach bez kondomów są zabronione. Niestosowanie się klientow do wymogów prawa, będzie karane grzywną.

 2. Policja ma prawo wejścia do miejsc, w których świadczone sa usługi, również do mieszkań, może w każdej chwili prowadzić kontrolę personalną i kontrolę dokumentów. Osoby pracujące i własciciele zobowiązani są do udzielania informacji.

 3. Dane o rejestracji są zbierane i służą do obserwacji, informacji o pracy przymusowej i mogą być przekazane innym urzędom np. urzędowi finansowemu. Osoba zarejestrowana jako prowadząca samodzielną działalność, musi posiadać numer identyfikacji podatkowej (NIP). Jest zobowiązana do składania zeznania podatkowego w Niemczech (nie ma obowiązku podwójnego opodatkowania: albo w Niemczech albo w Polsce!)
  Tutaj więcej na ten temat: www.finanzamt.pl

 4. Jesli rejestracja nie jest przedłużona, wszystkie dane muszą być do 3 miesięcy usunięte z rejestru. (Ustawa o ochronie danych osobowych.)

↑ back to top

Okres przejściowy

 1. Osoby, które już teraz,  przed 1.07.2017 pracują i mają NIP, muszą przeprowadzić rejestrację do 31.12.2017.
  Wyjątek: pierwsza rejestracja ważna jest na 3 lata a następna na 2 lata.

 2. Osoby powyżej 21 lat, które się zarejestrowały do 31.12.2017, będą musiały po 2 latach powtórzyć obowiązkową poradę zdrowotną. Następna jak nakazuje prawodawca po roku.

 3. Osoby powyżej 21 lat, które zameldują się po raz pierwszy do 31.12.2017, ich rejestracja będzie ważna na 2 lata.


↑ back to top