Zurück zur Startseite

Informacje o nowym prawie dla osób świadczących usługi seksualne, które wejdzie w życie z dniem 1 lipca 2017 roku (PL)

My, współpracowniczki organizacji Hydra e.V. nie zgadzamy się z tym prawem.

 

Przez długi czas walczyłyśymy aby do niego nie dopuścić.

 

Tutaj niemiecka wersja naszego protestu z września 2015: Stellungnahme Sept. 2015

 

Nowe prawo zmieni sytuację życiową i warunki pracy osób świadczących usługi seksualne. Od dłuższego czasu panuje w branży wielki niepokój i niedoinformowanie. Dlatego też jest dla nas ważne przekazanie solidnych informacji, które zawarte są w tym tekście.

 

Można do nas również zadzwonić pod:
0049/30/611 00 23   

 

Nasze oferty są anonimowe i bezpłatne.

 

Aktualizacja: 05.12.2016 

 

↑ back to top

Co oznacza nowe prawo dla osób świadczących usługi seksualne?

Prawo obowiązywać będzie na terenie całych Niemiec.

Obowiązek posiadania NIP numeru identyfikacji podatkowej się nie zmienia!

Dla osób z Polski, nie mających stałego zameldowania na terenie Niemiec są wyznaczone dwa urzędy finansowe:

w Oranienburgu dla nazwisk od A-M i w Cottbus dla nazwisk od N-Z.

Każda osoba, która świadczy usługi seksualne, niezależnie od tego czy na ulicy, w burdelu, w prywatnym mieszkaniu, lub jako eskort w agencji towarzyskiej, musi się zerejestrować jako prostytutka. Dotyczy to również salonów masażu erotycznego, Tantry i usług Domin. Rejestrację można przeprowadzić w uprawnionym do tego urzędzie w dowolnym miejscu  na terenie Niemiec.

 

 1. Wyjątek stanowią: Porno, peepshow, występy Table Dance, usługi w internecie Webcam i seks przez telefon. Osoby powyżej 21 roku życia muszą się rejestrować co 2 lata, osoby poniżej 21 roku życia co rok. Kto będzie pracował bez rejestracji musi się liczyć z karą grzywny. Jeszcze dla Berlina nie wiadomo jaki urząd będzie odpowiedzialny za ten akt prawny.
  Do rejestracji potrzebne są: imię, nazwisko, adres zameldowania lub pocztowy c/o, data i miejsce urodzenia, narodowość lub zezwolenie na pobyt lub na pracę /obywateli polskich to nie dotyczy, Polska jest w Unii Europejskiej/ a także miejsce, w którym chce pracować, 2 zdjęcia. Z tym papierem można pracować na terenie całej Republiki Federalnej Niemiec. Niektóre federacje mogą wymagać dodatkowej rejestracji np. Bawaria.

 2. W trakcie rejestracji odbędzie się konsultacja dotycząca wiedzy o prawach i obowiązkach osób w prostytucji np. ubezpieczenie zdrowotne, porady i pomoc, podatki. Urząd jest zobowiązany do udzielania informacji w przypadku podejrzenia o pracę przymusową lub handel ludźmi i wskazanie fachowych punktów konsultacyjnych.

 3. Dodatkowa obowiązkowa porada osobista, dotyczy zdrowia. Nie jest to przymusowe badanie! Nadal można skorzystać z anonimowych i bezpłatnych usług centrów zdrowia. Tematem porady są: informacje o infekcjach przenoszonych drogą płciową, ciąża, informacje o substancjach toksycznych/ alkohol, narkotyki/. Porady te muszą być ponawiane co 6 miesięcy dla osób poniżej 21, co rok dla powyżej 21. Następnie zostanie wystawiony dokument o rejestracji i trzeba mieć go zawsze przy sobie w czasie pracy.

 4. W przeciągu 5 dni od załatwienia formalności, zostanie wystawiony dowód prostytucji tak zwany Prostituiertenausweis. Dokument ma być dla Berlina bezpłatny. Zawiera on: nazwisko lub Alias (pseudonim artystyczny), zdjęcie, datę urodzenia, miejsce urodzenia, narodowość, miejsce pracy, datę ważności /rok lub 2 lata/ i miejsce wystawienia. Od tego momentu wolno podjąć pracę. Proszę pamiętać o numerze identyfikacji podatkowej (NIP).

 5. Rejestracja nie będzie wydana osobom, które nie przedłożą żądanych dokumentów, /np. konsultacja zdrowotna/ mają poniżej 18 lat, są 6 tygodni przed rozwiązaniem, mają poniżej 21 lat i zostały zmuszone do tej pracy. Samo podejrzenie urzędnika nie wystarczy jednak aby nie wystawić dokumentu, muszą być na to niezbite fakty.

 

↑ back to top

Co oznacza nowe prawo dla właścicieli burdeli, agentur i miejsc, w których oferowane są usługi seksualne?

 1. Kto chce być właścicielem miejsc, w których oferowane są uslugi seksualne, musi złożyć podanie w urzędzie o zezwolenie na prowadzenie takiej działalności. Należą do tego: burdele, agencje towarzyskie, salony masażu erotycznego, prywatne mieszkania, studia Domin, domy na kółkach, party. Osoby pracujące samotnie w mieszkaniach, nie muszą mieć takiego zezwolenia, ale muszą się zarejestrować!

 2. Aby uzyskać zezwolenie, trzeba przedłożyć Businnesplan. Dodatkowo sprawdzana będzie wiarygodność osoby wnioskującej np. kartoteka policyjna dotycząca handlu ludźmi i pracy przymusowej.

 3. Dodatkowo wymagane będą: telefon alarmowy, oddzielne toalety dla klientów, pomieszczenia na przerwy. Dla prywatnych mieszkań będzie to trudne.

 4. W przyszłości nie wolno będzie nocować w miejscach pracy. Burdele i mieszkania "na termin", muszą mieć oddzielne pomieszczenia do pracy i do spania.

 5. Miejsca, w których odbywają sie Gang-Bank-Party /seks grupowy/ lub oferowane są usługi typu Flat-Rate /abonament, wszystko w cenie jednego/nie dostaną zezwolenia. Prawodawca uważa, że nie spełniają wymogów dobrowolnej decyzji o świadczeniu usług seksualnych i umożliwiają wykorzystanie seksualne.

 6. Wszyscy właściciele miejsc, w których świadczone będą usługi seksualne muszą sprawdzić czy dana osoba posiada rejestrację - Prostituiertenausweis. Konsekwencją zatrudnienia bez rejestracji jest utrata zezwolenia lub wysokie kary pieniężne.

 7. Właściciele muszą mieć pisemne umowy z osobą pracującą i są zobowiązane do wystawiania rachunków za wynajem pokoi lub innych świadczen. Obowiązkiem jest również prowadzenie ksią żki przychodów i rozchodów, kto kiedy pracuje i ile zarabia.

 8. Właściciele są zobowiązani do dbania o higienę, środki higieniczne muszą by dostępne, (np.kondomy, lubrikaty). Muszą umożliwić kontakt pracujących z konsultantami centrów zdrowia lub wybranych poradni, którzy informują o infekcjach i profilaktyce.

↑ back to top

Pozostałe reguły

 1. Usługi i werbowanie o usługach bez kondomów są zabronione. Niestosowanie się klientow do wymogów prawa, będzie karane grzywną.

 2. Policja ma prawo wejścia do miejsc, w których świadczone sa usługi, również do mieszkań, może w każdej chwili prowadzić kontrolę personalną i kontrolę dokumentów. Osoby pracujące i własciciele zobowiązani są do udzielania informacji.

 3. Dane o rejestracji są zbierane i służą do obserwacji, informacji o pracy przymusowej i mogą być przekazane innym urzędom np. urzędowi finansowemu. Osoba zarejestrowana jako prowadząca samodzielną działalność, musi posiadać numer identyfikacji podatkowej (NIP). Jest zobowiązana do składania zeznania podatkowego w Niemczech (nie ma obowiązku podwójnego opodatkowania: albo w Niemczech albo w Polsce!)
  Tutaj więcej na ten temat: www.finanzamt.pl

 4. Jesli rejestracja nie jest przedłużona, wszystkie dane muszą być do 3 miesięcy usunięte z rejestru. (Ustawa o ochronie danych osobowych.)

↑ back to top

Okres przejściowy

 1. Osoby, które już teraz,  przed 1.07.2017 pracują i mają NIP, muszą przeprowadzić rejestrację do 31.12.2017.
  Wyjątek: pierwsza rejestracja ważna jest na 3 lata a następna na 2 lata.

 2. Osoby powyżej 21 lat, które się zarejestrowały do 31.12.2017, będą musiały po 2 latach powtórzyć obowiązkową poradę zdrowotną. Następna jak nakazuje prawodawca po roku.

 3. Osoby powyżej 21 lat, które zameldują się po raz pierwszy do 31.12.2017, ich rejestracja będzie ważna na 2 lata.


↑ back to top

Quelle: http://www.hydra-berlin.de/sexarbeit_von_a_bis_z/infos_zum_neuen_gesetz/informacja_o_nowej_ustawie/